Specifikācija

Izmērs 37,1 x 19,0 х 42,0 cm
Svars 5,9 kg
Pilns tvertnes uzpildīšanas laiks: 60 minūtes
Tvertnes tilpums 5 litri
Produktivitāte 7,8 litri/stundā
Tīrs ūdens/drenāža 1 litrs/4 litri
Ūdens spiediens min 1,5 atm
Ūdens temperatūra 5 – 37,77 ºС
Mineralizācija 10-25 mg/litru
pH pēc filtrēšanas  6-7 (neitrāls)
Kārtridža nomaiņa К5 – katrus 3-6 mēnešus
  К2,К7M – katrus 3-6 mēnešus
  Membrāna – katrus 18 mēnešus

Instrukcija filtram Aquaphor DWM 101 Morion

 DWM-101 Morion manual

Установка фильтра Aquaphor DWM 101

Pilna komplektācija, iekļauta filtra cenā:

Nosaukums: Kalpošanas laiks:
 1. Modulis K5  3-6 mēneši*
 2. Modulis K2   3-6 mēneši*
 3. Membrānas modulis К-50  1 reizi 1,5-2 gados**
 4. Modulis К7M   1 gads
 5. Ūdens attīrītāja korpuss.  
 6. Savienošanās caurulītes  JG.  
 7. Pieslēgšanas mezgls.  
 8. Tīrā ūdens krāns.  
 9. Drenāžas apskava.  
10. Mazgāšanas noslēgs.  
11. Ekspluatācijas instrukcija.  

* Atkarībā no piemaisījumu daudzuma ūdenī, iepriekšējā ūdens sagatavošanas moduļu kalpošanas ilgums (resurss) var mainīties. Ja uz ūdens attīrītāja ieeju pienāk ūdens ar lielu mehānisko piemaisījumu saturu, tad iepriekšējās attīrīšanas moduli K5 un nomaināmo moduli K2 nepieciešams mainīt vienu reizi 1-2 mēnešos.

** Membrānas moduļa kalpošanas laiks tieši atkarīgs no iepriekšējās attīrīšanas bloku darbaspējām.